Adresy IPv6 - czym są i jak działają?

Czym są adresy IPv6?

Adresy IPv6 to kolejna wersja adresów internetowych, która zastąpiła powoli wyczerpujące się adresy IPv4. Adresy IPv6 to unikalne identyfikatory urządzeń w sieci internetowej, umożliwiające skuteczną i bezpieczną komunikację. W odróżnieniu od adresów IPv4, które składają się z 32-bitowego ciągu liczb dziesiętnych, adresy IPv6 składają się z 128-bitowego ciągu szesnastkowego, co umożliwia ich bardziej efektywne wykorzystanie.

Adresy IPv6 składają się z 128-bitowego ciągu szesnastkowego, zapisywanego w notacji szesnastkowej, z dwukropkami jako separatorami (np. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Dzięki większej liczbie bitów, adresy IPv6 umożliwiają ogromną liczbę kombinacji, co oznacza, że liczba dostępnych adresów IPv6 jest znacznie większa niż w przypadku adresów IPv4.

Jak działają adresy IPv6?

Adresy IPv6 umożliwiają urządzeniom w sieci internetowej identyfikację i komunikację z innymi urządzeniami w sieci. Dzięki nim możliwe jest przesyłanie informacji, np. strony internetowej, z jednego urządzenia do drugiego. Adresy IPv6 pozwalają również na określenie trasy, którą musi przebyć informacja, aby dotrzeć z jednego urządzenia do drugiego.

Przydział adresów IPv6

Adresy IPv6 są przydzielane przez organizacje odpowiedzialne za zarządzanie nimi, takie jak RIPE NCC, ARIN czy APNIC. W odróżnieniu od adresów IPv4, w przypadku których organizacje te musiały wprowadzić mechanizmy zarządzania i rozdzielania adresów IPv4, adresy IPv6 są jeszcze w dużej mierze niezagospodarowane, dzięki czemu ich przydział jest łatwiejszy.

Ile jest adresów IPv6?

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456

Zalety adresów IPv6

Adresy IPv6 umożliwiają ogromną liczbę kombinacji, co oznacza, że liczba dostępnych adresów IPv6 jest znacznie większa niż w przypadku adresów IPv4. Ponadto, adresy IPv6 oferują lepsze zabezpieczenia niż adresy IPv4, co wynika m.in. z wprowadzenia w protokole IPv6 mechanizmu IPSec, który umożliwia szyfrowanie komunikacji między urządzeniami.

Podsumowanie

Podsumowując, adresy IPv6 to unikalne numery identyfikujące urządzenia podłączone do sieci internetowej, składające się z 128-bitowej liczby zapisanej w postaci szesnastkowej. Dzięki temu adresowaniu możliwe jest przesyłanie informacji między urządzeniami w sieci.

Adresy IPv6 umożliwiają przede wszystkim zwiększenie ilości dostępnych adresów w sieci oraz lepszą jakość połączenia poprzez zoptymalizowanie routingu. W porównaniu z poprzednią wersją protokołu (IPv4), adresy IPv6 są bardziej niezawodne i zapewniają większą prywatność użytkowników.